HidroGea - hidrogeološka rešenja

Grejanje buduće stambene zgrade sistemom zemlja-voda u ul. Vojvode Branimira

Tokom 2012. godine na uglu ulica Topolske i Vojvode Branimira sagrađena je nova savremena stambena zgrada u kojoj je za grejanje, zimi i hlađenje leti projektovan sistem grejanja uz pomoć toplotne pumpe zemlja-voda. U te svrhe u prvoj fazi bilo je potrebno izbušiti i ugraditi ukupno 660 m geotermalnih sondi.U februaru 2012. godine uradili smo Projekat potreban za dobijanje dozvole za istraživanje. U dogovoru sa izvođečem građevinskih radova pripremljena je parcela za radove na bušenju i određene su tačne pozicije za 6 geotermalnih sondi.Obzirom da je investitor imao zahtev da se radovi završe u roku od 20 dana na teren smo izašli sa dve bušaće garniture koje su paralelno radile.Tokom aprila 2012. u dogovorenom roku završen je kompletan posao.

Slike sa terena image #1

Instalacija sistema zemlja-voda kod gradića Pejton

Instalacija sistema zemlja-voda kod gradića Pejton. Na jesen 2011. godine nam se obratio tim preduzeća SM Inžinjering sa specifičnim zahtevom. Naime za potrebe sistema grejanja buduće stambene zgrade u ulici Dubljanska 43. u delimično iskopanoj temeljnoj jami na koti 7m nižoj od nivoa ulice bilo je potrebno izbušiti i ugraditi geotermalne sonde ukupne dužine 1375 m tj. 11x125m.Nakon urađenog projekta i dobijanja dozvole za izvođenje radova ove vrste, početkom novembra je bušeća garnitura sa opremom spuštena u temeljnu jamu i pristupilo se radovima. Izvođački deo posla trajao je ukupno 70 radnih dana. Izvođač građevinskih radova koji je u to vreme radio na otkopu temeljne jame izvršio je dobru pripremu tvrde podloge jame za nesmetan rad i manevrisanje opremom u izuzetno skučenom prostoru.

Slike sa terena image #1 image #1 image #1

Imlek grejanje

Kompanija Imlek a.d. nam sa 2010. godine. u početnoj fazi instaliranja geotermalnog sistema voda-voda obratila sa upitom da se u razvojnom delu projekta uključimo kako bi rešili problem vodosnabdevanja sistema toplotnih pumpi, šeme razvodnog sistema, načina napajanja itd. Naime u tom trenutku u krugu fabrike je postojao jedan stari bunar Z-1 izbušen 1974. godine koji nije bio u funkciji. Prvi deo našeg posla bila je detaljna defektaža bunara, zatim test crpenja kao i test nalivanja. Kada je potvrđena ispravnost bunara, a da njegova optimalna izdašnost (Qopt.=10 l/s) u potpunosti podmiruje potrebe budućeg geotermalnog sistema pristupili smo opremanju bunara. U toku rešavanja problema vezanih za bunar Z-1 izbušen je novi bunar Z-2 na kome je prvo urađen test crpenja, a zatim i test nalivanja. Po izdašnosti kao i upojnoj moći bunar Z-2 bio je za 10% slabiji od Z-1 pa smo kao startnu varijantu predložili da Z-1 bude eksploatacioni, a Z-2 upojni. Naša ideja je bila da se napravi dvesmerni sistem napajanja i odvođenja vode, tj. da se napravi tako da oba bunara mogu da se koriste i kao eksploatacioni i kao upojni. Napravljena je šema cevnog razvoda, u saradnji sa izvođačem hidrograđevonskih i građevinskih radova završene su bunarske šahte i kompletan razvod primara do izmenjivača. Prikupili smo potrebne elemente i kompletno opremili eksploataciono-upojne bunare Z-1 i Z-2 sa potapajućom pumpom, ulivnim cevovodom,hermetički zatvorenim bunarskim glavama, sistemom za praćenje nivoa, sigurnosnim sistemima od prestanka rada itd. Na sveopšte zadovoljstvo sistem je uspešno pušten u rad krajem 2010. godine.

Manji projekti

  • Izrada istražno-eksploatacionog bunara R-2 na farmi brojlera, Ruklade Lajkovac – Vindija, Hrvatska (2010)
  • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu ''Novosadske Mlekare'' – Novi Sad – Imlek a.d. (2012)
  • Projekat primenjenih istraživanja geotermalnih resursa izradom bušotina na Vračaru, ul. Dubljanska 43-45. – Exetera d.o.o. (2012)
  • Izrada istražno-eksploatacionog bunara za potrebe vodosnabdevanja sela Dubrava kod Lajkovca – Opština Lajkovac (2012)
geoloski profil hidro-geoloski profil
testimonials

"Drago nam je što smo tako odgovoran posao poverili tako sposobnim ljudima"

kanadska ambasada u Beogradu

Designed by rokkeo.