HidroGea - hidrogeološka rešenja

Energetska efikasnost

Svetska energetska kriza sedamdesetih godina prošlog veka je rezultirala naglim skokom cena energenata. Od tada do danas se cene energeneta udvostručila i očekuje se dalji rast.
Početkom 2012. godine Srbija i region su se suočili sa istorijskim rekordom u potrošnji električne energije usled snažnog hladnog talasa. Naša zemlja bila je prinuđena da uvozi više struje nego što je predviđeno, a suočili smo se i sa mogućnošću restrikcije električne energije. Energetski sistem je ovaj put izdržao izazov ali je sada postalo jasno da je postojeći režim potrošnje električne energije neodrživ i sa ekonomskog i sa ekološkog aspekta.

Srpska ekonomija je čak dva ili tri puta energetski zahtevnija od EU. Neophodna su ulaganja u obnovljive izvore energije kako bi se smanjila zavisnost od termoelektrana, što zahteva sistemski pristup. Istovremeno, na nivou domaćinstva i na pojedinačnom nivou moguće je dosta doprineti energetskoj efikasnosti.
Ispitivanja su pokazala da zgrade u Srbiji imaju ili lošu ili nikakvu izolaciju, kao i neefikasno grejanje. Primera radi , polovina domaćinstva za grejanje koristi 340 kWh/m2 što je za oko 4 puta više od proseka za Zapadnu Evropu. Najviše energije se troši na zagrevanje i hlađenje prostorija. Ušteda se postiže prvenstveno ekonomičnim načinom grejanja prema postojećim evropskim standardima. Za uštedu energije, kada je u pitanju grejanje zimi i hlađenje leti, najefikasniji uređaj današnjice je toplotna pumpa.

Princip rada toplotne pumpe je objašnjen u delu geotermalna energija.

Prednost grejanja toplotnom pumpom predstavlja činjenica da se korišćenjem jedne jedinice električne energije dobija 4-6 jedinica toplotne energije.

Efikasnost sistema se meri tzv. Koeficijentom učinka (COP=Coefficient of performance) koji predstavlja odnos uložene energije i dobijene energije za grejanje. Parametar pokazuje koliko puta veću energiju dobijemo u odnosu na uloženu.

S obzirom na to da se racionalnim korišćenjem energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije smanjuje zavisnost od fosilnih goriva i emisija CO2, energetska efikasnost ima veliki ekonomski značaj.

Ekonomska efikasnost podrazumeva niz mera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života. Cilj je svesti potrošnju energije na minimum, a zadržati ili povećati nivo udobnosti i konfora. Dok štednja energije uvek podrazumeva određena odricanja, efikasna upotreba energije vodi ka povećanju kvaliteta života i energetskoj bezbednosti.

Designed by rokkeo.