HidroGea - hidrogeološka rešenja

VODOSNABDEVANJE • - Izrada ekploatacionih bunara za potrebe vodosnabdevanja i navodnjavanja
 • - Bušenje istražno-pijezometarskih bušotina
 • - Geomehaničko i strukturno istražno bušenje

 • - Geofizička ispitivanja u cilju procene uslova za eksploataciju podzemnih voda

 • - Hidrogeološka istraživanja za potrebe vodosnabdevanja
 • - Istraživanja i procena uslova za eksploataciju termalnih, mineralnih i termomineralnih voda

 • - Projektovanje, Izrada i odbrana Elaborata, Izrada Studija za potrebe vodosnabdevanja

 • - Opremanje eksploatacionih bunara svih prečnika i izdašnosti
 • - Opremanje grupe bunara potpuno automatizovanim sistemima za sinhronizovanu eksploataciju
 • - Sanacija svih kvarova na eksploatacionim bunarima, brza zamena pumpnih agregata

 • - Regeneracija bunara
GEOTERMALNA ENERGIJA • - Grejanje korišćenjem toplotne energije zemlje, izbor podzemnog sistema i opreme u skladu sa procenjenim hidrogeološkim uslovima

 • - Projektovanje podzemnih geotermalnih objekata (eksploatacioni i upojni bunari, geoteramlne sonde)

 • - Procena hidrogeoloških uslova za potrebe sistema toplotnih pumpi

 • - Izrada eksploatacionih i upojnih bunara za potrebe sistema toplotnih pumpi

 • - Opremanje eksploatacionih i upojnih bunara savremenim sistemima prilagođenim potrebama toplotnih pumpi

 • - Bušenje i ugradnja geosondi za sistem toplotnih pumpi "zemlja-voda"
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE • - Istražno bušenje i uzorkovanje nabušenog materijala za potrebe definisanja stepena zagađenja tla i vode oko potencijalnih zagađivača

 • - Izrada pijezometarskih bušotina za potrebe praćenja kvaliteta podzemnih voda i monitoring u dužem vremenskom periodu u saradnji sa referentnim, licenciranim laboratorijama.

Designed by rokkeo.